Gwarancja dzierżawionego urządzenia

  Dużo ludzi zastanawia fakt, jak  wygląda gwarancja dzierżawionego urządzenia, czego należy się bać w przypadku awarii  , co zgłaszać do serwisu a co należy do obsługi urządzenia.

Gwarancja na kserokopiarki obejmuje wady fabryczne urządzenia, takie jak uszkodzenia płyt elektronicznych, zasilaczy, oprogramowania firmware, sprzęgieł, elektromagnesów, wyświetlaczy LCD itp.

Pod warunkiem, że uszkodzenia nie powstały wskutek nieprawidłowej obsługi urządzenia – niezgodnej z instrukcją obsługi.

Zalanie lub uszkodzenie panelu dotykowego LCD ,połamanie obudowy  czy też  uszkodzenie mechaniczne  materiałów eksploatacyjnych nie podlega gwarancji.

Należy pamiętać  o tym iż to do klienta należy czynność wymiany tonerów oraz usunięcie ewentualnego zacięcia w urządzeniu.

Gwarancją  są również  objęte materiały  eksploatacyjne  takie jak moduły bębnów, developing unity, układy grzewcze ,pasy transferowe  itp.

Są to elementy naturalnie zużywające się podczas pracy urządzenia , których żywotność jest określona przez producenta w dokumentacji technicznej, po przekroczeniu żywotności danego materiału eksploatacyjnego określonej przez producenta gwarancja na poszczególną część wygasa.

Czy zatem wynajem kserokopiarki jest bezpieczny? Czy można mieć pewność, że wynajęty sprzęt będzie działał  prawidłowo i nie będziemy ponosić kosztów jego serwisowania oraz ewentualnych napraw ?

Przyspieszony czas reakcji

W naszej firmie gwarantujemy  też przyspieszony czas reakcji serwisu, nawet do 4 godzin roboczych oraz kserokopiarkę zastępczą na czas dłuższej awarii – czego nie oferują firmy w przypadku  standardowego zakupu urządzenia.

Gwarancja

Wynajem kserokopiarki  zapewnia nie tylko standardowe warunki gwarancji, które znajdziemy w karcie gwarancyjnej kupując kserokopiarkę, ale zostają one rozszerzone o kompleksowa obsługę serwisową.

Dzierżawa = Pełna Obsługa użądzenia.

W opcji dzierżawy kserokopiarki klient otrzymuje pełną obsługę, w tym okresowe przeglądy, zapas tonerów i wymianę wszystkich materiałów eksploatacyjnych za wyjątkiem papieru.

Pamiętajmy, że nieprzerwana praca urządzenia  leży w interesie dostawcy usługi dzierżawy. Jeżeli kopiarka będzie ulegać ciągłym awariom  mamy prawo do wymiany sprzętu na inny, a jeżeli sytuacja będzie szczególnie irytująca, mamy prawo odstąpienia od umowy dzierżawy kserokopiarki bez ponoszenia konsekwencji.